Polityka prywatności jest realizowana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, jest: INVEST Nieruchomości Paulina Jabłońska, ul. Pszczela 3 lok. 65, 09-400 Płock, NIP: 774-32-57-148, REGON: 38735760.

 

Dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy skontaktować się z Administratorem:

 • Mailowo: biuro@invest-nieruchomosci.com,
 • Telefonicznie: +48 880 378 416,
 • Osobiści i Pisemnie: INVEST Nieruchomości Paulina Jabłońska, ul. Pszczela 3 lok. 65, 09-400 Płock, NIP: 774-32-57-148, REGON: 38735760.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu.

Będziemy przetwarzali Państwa następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu – o ile zostaną nam udostępnione. Są to dane które podali Państwo w formularzu kontaktowym zawartym na naszej stronie internetowej.

 

Źródło pozyskania danych osobowych

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy:

 • od Państwa w momencie skorzystania przez Państwa z formularza zapytania na naszej stronie internetowej lub zapisania się na Newsletter.

 

Cel przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • kontaktu z Państwem i przekazaniu Państwu wnioskowanych informacji w związku z naszą działalnością oraz skorzystaniem przez Państwa z formularza kontaktowego zawartego na naszej witrynie, w tym informowania Państwa o naszej ofercie (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 • marketingu bezpośredniego usług, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego, dodatkowo podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Państwa zgoda na to przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO) udzielona przed tym przetwarzaniem,
 • przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną, w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Państwa zgoda na to przetwarzanie danych osobowych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit a RODO) udzielona przed tym przetwarzaniem,
 • przesyłania Państwu zamówionego Newslettera – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Państwa zgoda na to przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO) udzielona przed tym przetwarzaniem,
 • badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na usługi w zakresie naszego przedmiotu działalności – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu usług dla Państwa interesujących,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Państwem umową lub z przetwarzaniem Państwa danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Przetwarzanie danych osobowych nie jest związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.

 

Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 • zaufane biura nieruchomości, z którymi współpracujemy
 • świadczące usługi:
 • informatyczne np. w zakresie prowadzenia strony internetowej i dostępu do systemu wspomagającego zarzadzanie biurem nieruchomości,
 • obsługi telefonicznej i elektronicznej,
 • instytucje upoważnione na podstawie przepisów prawa np. sądy i organy państwowe.

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowywane będą w celu:

 • kontaktu z Państwem w odpowiedzi i w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego zawartego na naszej stronie lub skontaktowania się z nami w inny sposób – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu lub zawarcia z nami umowy w zakresie pośrednictwa sprzedaży nieruchomości,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
 • marketingu bezpośredniego usług – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub w inny sposób – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • przesyłania zamówionego Newslettera – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na usługi –do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Przysługujące Państwu prawa

Mają Państwo prawo:

 • żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych,
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.

 

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych było/jest dobrowolne. Podanie wskazanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym ani umownym. Brak podania danych w zakresie kontaktu z Państwem uniemożliwi nam kontakt zwrotny z Państwem i odpowiedź na zadane pytania. W przypadku braku podania numeru telefonu lub adres poczty elektronicznej nie będziemy mieli możliwości wysyłania Państwu zamówionych informacji handlowych, Newslettera lub opowiedzieć Państwu o naszej ofercie.

 

Polityka cookies

Strona https://www.invest-nieruchomosci.com używa plików cookies (tzw. ciasteczka) i przechowuje je na Państwa urządzeniu końcowym np. komputerze, smartfonie, a następnie uzyskuje dostęp do informacji zawartych w tych plikach w następujących celach:

 • prawidłowego działania serwisu, a zwłaszcza utrzymania sesji po logowaniu,
 • dostosowania oferowanych usług do Państwa preferencji,
 • zapamiętania Państwa indywidualnych preferencji,
 • marketingowych,
 • statystycznych,

Korzystając ze strony https://www.invest-nieruchomosci.com akceptują Państwo wykorzystanie plików cookies.